FreakGamers - Gaming community

Hi guest, Due the exclusive content , register are available only with invitation code. Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts.

Do you need one ? send a donation here : DONATE and we will send it to your paypal email in 12-24H . Thanks for support us.

Terms and rules

Limba română

Înregistrarea pe acest forum trebuie făcută cu grijă, având în vedere faptul că modificarea conturilor la cerere nu este posibilă. Un principiu ce trebuie respectat întotdeauna de către userii forumului este cel al bunului simţ şi al respectului faţă de ceilalţi membri ai acestei comunităţi.
 • FreakGamers nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul postat pe acest forum. Dacă găsiţi un post în care se încalcă regulamentul, atunci va rugăm să trimiteţi un PM unui moderator sau să utilizaţi funcţia REPORT.
 • Sunteţi de acord, prin utilizarea acestui serviciu că nu veţi folosi acest forum pentru a posta orice material care este cu bună ştiinţă fals şi/sau defaimator, inexact, abuziv, vulgar, rasist, de hărţuire, obscen, profan, cu orientare sexuală, ameninţătoare, de invadare a intimităţii unei persoane, sau interzise prin lege.
 • Administratorii ai acestui forum au dreptul de a şterge, modifica sau închide orice subiect fără să fie nevoiţi să ofere explicatii.
Regulament
 • Un membru poate avea doar un singur cont, crearea conturilor clonă fiind interzisă.
 • Înainte de a deschide un topic (subiect) nou, utilizaţi funţia Search pentru a vedea dacă problema voastră a mai fost discutată înainte. Încercaţi să postaţi în categoriile potrivite problemei voastre.
 • Este interzisă folosirea cuvintelor sau a imaginilor jignitoare/rasiale/pornografice în posturi, avatare, semnături, pe profilul vostru sau în orice altă parte. De asemenea, nu acceptăm ca membrii să folosească un limbaj lipsit de corectitudine, punctuaţie şi coerenţă. Mesajele ce vor fi greu de înţeles vor fi şterse, iar autorul postului/topicului respectiv va fi sancţionat. (+1 warn)
 • Posturile off-topic (ce nu au legătură cu subiectul discutat), posturile aiurea, posturile pentru +1, topicurile fără rost, double/triple posturile (funcţia EDIT este activată şi nu are limită de timp, deci folosiţi-o cu încredere) vor aduce o sancţiune. (+1 warn)
 • Titlul unui topic trebuie să fie clar şi să reflecte conţinutul postului. De asemenea, trebuie sa fiţi cât mai expliciţi posibil pentru a evita eventualele nelămuriri. Acesta nu trebuie sa fie de genul Help, Ajutor, Uitati-va aici. (+1 warn)
 • Reclama nu este tolerată. Postarea de link-uri către comunităţi în topicuri, în semnături, servicii sau alte site-uri concurente va duce la suspendarea contului.
 • Nu oferiti linkuri de download ale resurselor de pe comunități ale altor useri. Userul care cere primeste ban permanent, cel care ofera primeste la prima abatere ban 1 luna, la a doua abatere permanent.
 • Orice jignire/insultă adresată Staff-ului comunității indiferent de mijlocul de comunicare unde se petrece acest lucru (messenger/facebook/twiter/hi5/etc.) duce la blocarea accesului la cont.
 • Orice referință la membrii staffului sau la numele comunității care au scopul de a pune în lumină negativă va fi sancționată.
 • La 7 warning points adunate primiți ban permanent.
 • Topicurile inactive mai mult de 3/5 zile din categoria "Support" vor fi închise automat de către un Moderator.
Zona VIP
 • Zona VIP este accesibilă doar utilizatorilor VIP și staffului VIP
 • Această secțiune are conținut original creat de echipa FG cât și conținut premium (de exemplu teme/addons pentru forumuri care în mod normal costă bani sau sisteme/svf din zona gaming etc)
 • Pe acestă secțiune NU pot fi invocate drepturile de autor pentru că este o secțiune specială cu acces restricționat.
 • Suportul în Zona VIP este mult mai rapid
Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul fără o înştiinţare prealabilă. Aveţi obligaţia de a-l citi periodic pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.

English language

We reserve the right to change the rules without prior notice. You are required to read regularly to take notice of any changes.
 • FreakGamers is not responsible for the content posted in this forum. Messages are regularly checked by staff. If you find a post that violate the rules then please send a PM to a moderator or use the REPORT.
 • You agree that you'll not use this forum to post any material which is knowingly false and / or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, racist, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening , invasive of a person's privacy, or prohibited by law.
 • Penalties moderators data varies depending on the rules infringed. Members who violate these rules may receive a warning warn up, or tougher penalties from posting your authority to stop a certain time, temporary or permanent account suspension, or IP ban and a ban on access this forum. The penalties are decided by the moderators of this forum on the seriousness of the offense and the history of each member.
 • Administrators of this forum have right to remove, edit or close any topic without having to provide explanations.
Rules
 • A member can only have one account, creating clone accounts is prohibited.
 • Before opening a topic (subject) new instance, through use Search to see if your question has been discussed before. Try posting your problem in the proper categories.
 • Do not use words or images offensive / racist / pornographic posts, avatars, signatures, on your profile or anywhere else. Also, do not allow members to use a language devoid of fairness, punctuation, and consistency. Messages will be difficult to understand will be removed and the author of the post / topic that will be sanctioned. (+1 Warn)
 • Advertising is not tolerated. Posting links to community services or other competing websites in topics or in signature will result in account suspension.
 • Do not provide download links for community resources to other users. The requesting user receives a permanent ban, the one who gives first he will be banned 1 month for the second time he will be banned permanently.
 • Any offense / insult to staff community (server / forum) regardless of the means of communication where this happens (Messenger / Facebook / Twiter / hi5 / etc.) Lead to a punishment that will be chosen by the member who is offended / insulted.
 • Any reference to staff members or community name which aim to put in bad light will be punished.
 • Warning 7 points gathered receive permanent ban.
 • Topics inactive for more than 3/5 days from "Support" category will be automatically closed by a moderator.
VIP Zone
 • The VIP area is only accessible to VIP users and VIP staff
 • This section has original content created by the FG team as well as premium content (eg themes / addons for forums that normally cost money or systems / svf for games etc.)
 • In this section you CAN NOT claim copyright because is a special zone with restricted access
 • Support in the staff area is much faster
Top