FreakGamers - Gaming community

Hi guest, Due the exclusive content , register are available only with invitation code. Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts.

Do you need one ? send a donation here : DONATE and we will send it to your paypal email in 12-24H . Thanks for support us.

• Magic to Master Project; Manager de Software

Typhoon

Freak level 0
Active user
Member
Messages
88
ReactionScore
2
Points
8
: BU BİR KLASİK METİN 2 OYUNU İÇİN OYUN İÇİ G.M ARAMA İLANI DEĞİLDİR ! :
: THIS IS NOT A GAME MANAGER SEARCH FOR GAMES FOR A CLASSIC MT2 GAME! :


Sevgili Topluluk
Dear, Community


Yakınlarda aktif olacak Dünya projesi Magic to Master Türkiye, Global Resmi Oyun Sunucusu için;
Nearby will be active world projects to Magic to Master Turkey, for the Global Official Game Server


(Yazılım Yöneticisi) & (Wiki Editörü) & (Canlı Destek Uzmanı) dahası.. aranmaktadır.
(Software Manager) & (Wiki Editor) & (Live Support Agent) more .. is sought.Selamlar, MMO RPG Severler.
Greetings, MMORPG Lovers.
2012/16/03 Tarihinde, Türkiye'de resmi patentli olarak açmış olduğumuz proje olan,
Please, Log in or Register to view URLs content!
projesi bazı olumsuz şartlar ve ekip anlaşmazlıkları nedeni ile yaklaşık 2 yıl hizmet etmiş olup proje sonlandırılmıştır.

16.3.2012 Date on which projects we have opened officially patented in Turkey, the
Please, Log in or Register to view URLs content!
project team due to some adverse conditions and is approximately 2 years disputes have served the project was terminated.


Please, Log in or Register to view URLs content!
Sunucusunun Türkiye'de çok kısa bir zaman içerisinde yeniden aktif olacağını bildirmekten onur duyarız.
Please, Log in or Register to view URLs content!
, Servers We are proud to announce the re-active to be in a very short time in Turkey.


Malum bilgi; Türkiye'de iyi bir ekip toplamak gerçekten zor ve oyunlarda belirli bir seviyeye kadar ilerleyebiliyoruz. Daha sonrasında ekipte yaşanan olumsuz gelişmeler projeye de yansımakta ve bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bu şartlar dan ötürü, ileri gelen seviyelerde projelerimize Türk takım arkadaşları arıyor olacağız ancak belirli kadro ve seviyelerde yalnızca.

Known information; In really difficult and games in Turkey are able to gather a good team move up to a certain level. Then the negative developments in the team are reflected in the project and we are suffering from this problem. Due to these conditions, we will be looking for Turkish team-mates at our advanced levels, but only at certain levels and levels.


Bu seviye ve kadrolar aşağıda yer almaktadır.
These levels and positions are given below.


• Wiki Manager (Resmi Türkiye Sunucusunun, Wiki Yöneticisi)
• Wiki Editör (Resmi Türkiye Sunucusunun, Wiki Editörü = MediaWiki yazılımına hakim üst düzey editör)
• Forum Moderatörü (Resmi Türkiye Sunucusunun, Forum Moderatörleri)
• Criminal Specialist (Resmi Türkiye Sunucusu, Radar Yöneticisi)
• AjansManager (Resmi Türkiye Sunucusu, Ajans (haber) Yöneticisi)
• AjansEditör (Resmi Türkiye Sunucusu, Ajans (haber) Editörü)
• TeamSpeakManager (Resmi Türkiye Sunucusu, TS Yöneticisi)
• ShopManager (Resmi Türkiye Sunucusu, On-Shop Yöneticisi)
• ShopEditör (Resmi Türkiye Sunucusu, On-Shop Editörü)
• Software Manager(Python,C#, C++,Php,Html,Asp/Aspx Programlayıcı)
• Lead Developer (40-50 Kişilik bir geliştirici takımına, her alanda liderlik edebilecek baş geliştirici)
• Live Support Agent (Canlı destek sayfasında belli saatler aralığında aktif olacak, canlı destek temsilcisi)


• Wiki Manager (Official Turkey Server, Wiki Manager)
• Wiki Editor (Official Turkey Server, senior editor dominate the Wiki Editor = MediaWiki software)
• Forum Moderator (Official Turkey Server, Forum Moderators)
• Criminal Specialist (Official Turkey Server, Radar Manager)
• ajansmanag is (Turkey Official Host Agency (news) Manager)
• ajansedit is (Turkey Official Host Agency (news) Editor)
• teamspeakmanag is (Official Turkey Server, TS Manager)
• shopmanager is (Turkey Official Host On-Shop Manager)
• shopeditor is (Turkey Official Host On-Shop Editor)
• Software Manager (Python, C #, C ++, Php, Html, Asp / Aspx Programmer)
• Lead Developer (a leading developer team for 40-50 people)

• Live Support Agent (Live support agent will be active within a certain time interval, live support representative)

Şu an bu kadrolarda çalışacak ekip arkadaşları alınacaktır.
At the moment, the team will work in these staff will be taken.


Bu konuyla ilgili olarak, ilgili kadroların görev yerleri ve açıklamaları görüşme esnasında verilecek olup, forum mesajlarına yanıt verilmeyecektir.
Regarding this issue, the positions and explanations of the relevant cadres will be given during the interview and the forum posts will not be answered.


Tercihen ağırlık, aşağıda ki gibidir;

Preferably the weight is as follows;

Başvuru Şartları:
Please, Log in or Register to view URLs content!
Kabul edildikten sonra;
• Tercih edilen CV yapısı: Örnek bir CV

Please, Log in or Register to view URLs content!

Please, Log in or Register to view URLs content!

• Tercih edilen iller: (Neredeyse Tümü)
• 20 ve üzeri yaşa sahip.
• Takım koordinasyonu ile uyumlu çalışabilecek.
• En az bir yabancı dil (tercihen İngilizce) bilen.
• En az bir yabancı dil (tercihen İngilizce) seviyesini okuyabilen ve yazabilen
• İngilizce (temel) Hata okuma & Anlama Çözme Kabiliyeti
• Mevcut bir (PYTHON,C++) Diline ait projeye hakimiyet sağlayabilme ve yönetme

• En az bir programlama bilgisi (Python,Lua,C++)

Application conditions:

Please, Log in or Register to view URLs content!
After the
Please, Log in or Register to view URLs content!
been accepted;
• Preferred CV structure: A sample CV

Please, Log in or Register to view URLs content!

Please, Log in or Register to view URLs content!

• Preferred provinces: (Almost All)
• Has 20 years or older.
• Compatible with team coordination.
• Know at least one foreign language (preferably English) .
• read and write at least one foreign language (preferably English )
• English (basic) Error Reading & Understanding Solving Ability
• Dominate and manage an existing project ( PYTHON, C ++ )

• At least one programming knowledge ( Python, Lua, C ++ )

• Oyun projesi hakkında bilgi için, medya kanalını inceleyebilirsiniz.

• For information about the game project, you can review the media channel.

Please, Log in or Register to view URLs content!


♦YAZILIM YÖNETİCİSİ EKİP ÜYELERİ ARIYORUZ.
WE ARE LOOKING FOR SOFTWARE MANAGER TEAM MEMBERS.


NOT: Yazılım yöneticiliği için başvuracak arkadaşlar: Özel iletişim yolu ile iletişime geçmesi rica olunur.
NOTE: Friends to apply for software management: Contact the private contact.


♦TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
WE ARE LOOKING FOR TEAM FRIENDS.


E-Posta Başvurusu: BAŞVUR
E-Mail Application:
SEND APPLICATION

[Uluslararası] Başvuru Formu (AKTİF)
Please, Log in or Register to view URLs content!

[International] Application Form (ACTIVE)
Please, Log in or Register to view URLs content!


Contact: +1 (289) 769-55-78 (WhatsApp Not Call & Not SMS)
Contact: +1 (289) 769-47-65 (WhatsApp Not Call )
İletişim: +90 531 574 5333 (NOT GSM - Just WhatsApp)


Discord - Development Center (International)
Please, Log in or Register to view URLs content!
(All Language)

İletişim: live:reinhard.0767 (Just English & Turkish)
Contact: live:laniatuskft (Just English & Hungarian)

• Web:
Please, Log in or Register to view URLs content!

• Wiki:
Please, Log in or Register to view URLs content!

• Forum:
Please, Log in or Register to view URLs content!

• Blog:
Please, Log in or Register to view URLs content!


Kurumsal Menşe-i
Corporate Origin

Please, Log in or Register to view URLs content!
- > NDA Privacy Policy
Please, Log in or Register to view URLs content!

Please, Log in or Register to view URLs content!
> Rules - General Terms of Use


Keyifli Forumlar..
Enjoyable Forums.

NOTE:
If the subject is misplaced, please move to the correct move please.
 
Top